May absolvovala pravidelné vyšetření dědičných očních chorob s negativním výsledkem! Že by se něco chystalo?